INFO O AKCÍCH
Domů • AKTUALITY • AKCE 2015 • O KLUBU • VEDENÍ KLUBU • POPLATKY/VÝCVIK • ČTYŘNOZÍ ČLENOVÉ KLUBU • INFO O AKCÍCH • BESKYDSKÝ STOPAŘSKÝ SPECIÁL • BESKYDSKÝ VOŘÍŠEK • NAŠI NEJLEPŠÍ • FOTOGALERIE • SPONZOŘI • ODKAZY • KONTAKT • NAPIŠTE NÁM

 

Beskydský stopařský speciál

Dne 8.9.2012 proběhl na našem cvičáku 1. ročník závodu „Beskydský stopařský speciál“. Dovolte, abych k tomuto novému závodu napsal pár vět a svých postřehů, které si myslím stojí za zmínku.

Závod byl rozdělen do dvou kategorií, a to podle stop ZPS1 a FH2. V obou kategoriích se mohlo zúčastnit 10 závodníků a až na jediné volné místo v kat. FH2 byly tyto kategorie naplněny. Jak je vidět, zájem o čistě stopařský závod je mezi pejskaři velký a to mě osobně velice těší. Pravidelně jezdím na stopařské závody po zemích českých i moravských, ale mám pocit, že jich u nás není tolik, kolik bychom si my zarputilí stopaři přáli. Je pro mě svátkem, když se párkrát za rok přihlásím a jedu na takové kvalitní závody jako jsou např. policejní stopařský přebor v Novém Malíně, Memoriál Jardy Hnízdila ve Třech Sekerách, či stopařský závod O pohár vet. kliniky Mediped ve Zlíně a další, které mají už svojí tradici. Proto jsem se rozhodl za podpory svých kamarádů stopařů rozjet podobnou stopařskou tradici i v našem kynologickém klubu. Od nápadu k realizaci uteklo pár měsíců a náš závod je na světě a doufám, že se začlení mezi již zmiňované vyhlášené stopařské závody.Ale abych se vrátil k samotnému závodu. Závodníci v kategorii ZPS1 se mohli se svými psy předvést na travnatých terénech, takže podmínky měli optimální a tomu i odpovídalo celkem vysoké bodové ohodnocení jednotlivých stop. V této kategorii proběhla i doplňková disciplína a to aport volný a netradiční aport volný.

kategorii ZPS1, kterou posuzoval rozhodčí František Beneš, se na 1. místě umístil člen našeho klubu Petr Czekaj s fenou Connie (celkem 115 bodů ze 120 možných), 2. místo obsadil Dariusz Kowalski a fena Javelin z Polska (114 b.)a cenu za třetí místo získal Josef Urbánek se psem Exem z Dětmarovic (113 b.).

Stopy v kategorii FH2, které posuzoval rozhodčí Ing. Jiří Radovesnický, byly položeny na suché hlíně, což je už terén pro opravdové stopaře, kde si mohli psovodi ověřit výkonnost svých psů. Ale i zde byly výsledky většiny závodníků na výborné úrovni. 1. místo obsadil Jiří Lasík se psem Healem ze ZKO Moravská brána (96 bodů ze 100 možných), na druhém místě skončil polský reprezentant Daniel Szydlo se psem Cyrilem (92 b.) a pěkné třetí místo získala zástupkyně našeho klubu Saša Dobrovičová s fenkou Britou (91 b.). Všichni závodníci, kteří se umístili na stupních vítězů obdrželi poháry a věcné ceny. Vítěz kategorie FH2 Jirka Lasík si od nás navíc odvezl putovní pohár Beskydského stopařského speciálu.Vzhledem k účasti třech polských závodníků by se mohl tento závod pasovat se vší mou neskromností na „ mezinárodní stopařský závod“J. Ale vážně…..jsem moc rád, že k nám polští závodníci přijeli a mohli si tak poměřit své kvality a výkony svých psů na stopách s českými stopaři a jejich psy a navzájem si vyměnit své zkušenosti. 

            Závěrem bych chtěl poděkovat všem závodníkům za jejich účast na našich závodech, za jejich sportovní vystupování, pánům rozhodčím za jejich profesionální posuzování, kladečům stop za jejich obětavou a myslím, že opravdu kvalitní práci, která byla zhodnocena dosaženými výsledky závodníků na stopách a celému organizačnímu týmu za jejich výbornou práci a za hladký a bezproblémový průběh celého závodu. Rovněž bych rád poděkoval mysliveckému sdružení v Metylovicích a na Staříči a majitelům pozemků, které jsme s jejich laskavým svolením mohli využít k závodům.V neposlední řadě bych rovněž velice rád poděkoval našim sponzorům, bez kterých bychom jen stěží mohli tyto závody realizovat. Děkuji městu Frýdlantu nad Ostravicí, firmám ArcelorMittal Ostrava, Huisman, Kofing, Makro, Onimex – Morávia, Baterie Centrum Ostrava, prodejně krmiv Dvořáková – Baška, dále pak výrobci kynologických potřeb Dogs4me, uzenářství Carbol’s Corp. – Dobrá a panu Dorotíkovi.

            První ročník stopařského závodu máme zdárně za sebou, gratuluji ještě jednou všem závodníkům k jejich výsledkům a již teď se těším s Vámi všemi za rok zase nashledanou. Zbyněk Novák, organizátor a vedoucí závodu

Výsledky: FH2 a ZPS1, Fotogalerie: ZDE

Beskydský voříšek

Tato akce je v našem repertoáru loňská novinka. 16. září 2006 proběhl velice úspěšný 1. ročník, který hojnou účastí zájemců mile překvapil nejen organizátory. Za nádherného, ještě letního počasí proběhla v celém našem areálu výstava všech psů bez průkazu původu, ať čistokrevných nebo kříženců. Sešlo se nám 74 vystavovatelů z celého Moravskoslezského kraje. Nejvzdálenější byli vystavovatelé z Krnova nebo Mostů u Jablůnkova. O titul Beskydský voříšek se soutěžilo ve čtyřech kategoriích rozdělených podle velikosti nebo původu psa, tzn. MINI a MAXI voříšek a MINI a MAXI plemeno. Vítězové těchto kategorií se utkali o titul absolutního Beskydského voříška. Během dne se konala ještě celá řada doprovodných soutěží a akcí pro všechny vystavovatele i diváky. Jen namátkou - soutěž mladý vystavovatel, o nejtěžšího psa, nejrychlejší přivolání, dovednosti, o nejstaršího nebo nejmladšího psa. Malí diváci a návštěvníci soutěžili v kreslení pejsků. Dále organizátoři připravili pro diváky ukázky tance se psem, agility, výcviku poslušnosti a ukázky obrany nebo zadržení pachatele. Celý den bylo pro všechny zajištěno občerstvení a vstup byl zdarma. Opravdu krásně prožitý den, kdy jste neměli ani jednu promarněnou chvilku času. Přijďte se podívat, pořád se něco dělo. :-)))

2. ročník výstavy proběhl 15. září 2007 a organizátorům akce se podařilo už tak kvalitně zajištěnou výstavu posunout dále. Samozřejmostí je velký dík naši stálým i novým sponzorům, kteří se na minulém ročníku přesvědčili, že prostředky vložené do akce jim byly dobrou reklamou a investicí. Tohoto ročníku se účastnilo celkem 85 psů a fenek ve čtyřech hlavních kategoriích rozdělených na voříšky a  zvířata čistokrevná bez PP. Ze začátku akce nás lehce pozlobilo počasí, které se v průběhu akce umoudřilo a vysvitlo i sluníčko. Mezi vystavovateli byli vidět i účastníci minulého ročníku, kteří se na tuto akci, jak sami přiznali, připravovali celý rok. Opět nás potěšil zájem nových účastníků, kde ti nevzdálenější k nám na akci cestovali přes celou republiku až z Rudoltic u města Klatovy (cca 540km!!!). Další účastníci taky byli z daleka - např. Žďár nad Sázavou, Přerov, Vítkov,... V programu výstavy nebyla jediná volná chvilka a stále se bylo na co dívat - krom hlavních soutěží měly vysokou úroveň i soutěže doprovodné, kde vystavovatelé předváděli umění svých čtyřnohých mazlíčků a souhru s nimi. Žádný z účastníků neodešel domů s prázdnou a všichni si odnesli nějaké hodnotné ocenění. Pro diváky byly připraveny ukázky tance se psem,  agility na našem novém parkúru, ukázky výcviku poslušnosti, obrany a zadržení pachatele se střelbou, projížďky na koni, kreslení pro děti a mnoho dalšího.  Kdo měl hlad nebo žízeň, mohl své potřeby uspokojit přímo na místě v našem bufetu.

Organizátoři (Petra s Jirkou) by touto cestou chtěli poděkovat všem, kteří jim s pořádáním výstavy jakkoliv pomáhali, velký dík patří i rodinným příslušníkům členů klubu, kteří také přiložili "ruku k dílu". Bez této podpory bychom tak rozsáhlou a kvalitní akci nemohli připravit. Důležitá zpráva na konec je, že se oba organizátoři akce rozhodli z osobních důvodů v následujícím roce další ročník výstavy Beskydský voříšek již neorganizovat, 3. ročník akce ale proběhne pod organizačním vedením členů ZKO.

Snad někdy nashledanou... Jirka a Petra

3. ročník Beskydského voříška proběhl a můžeme říct, že noví organizátoři opět posunuli laťku o kousek dál. Počasí přálo, účast byla obdobná minulým ročníkům a všichni přítomní se skvěle bavili. Takové akce děláme pro radost všech. Tak zase za rok. :-)

 

Memoriál Jana Kaštovského

Každoročně pořádaný uzavřený závod pro členy klubu. Termín závodu je stanoven na květen. Soutěží se v pěti skupinách podle národního zkušebního řádu - ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2, ZVV3. V tomto závodě je výsledné hodnocení stanovené bodováním psa a bodováním psovoda. Psovod samostatně soutěží v disciplínách - vědomosti z anatomie a NZŘ, hod na cíl, střelba a šipky. Oproti tomu čtyřnozí mazlíci soutěží v poslušnosti a obraně - zadržení přes překážku. Jak sami vidíte, je to psina. Pokud máte sebelepšího psa, můžete mu to krásně pokazit a umístit se na poslední pozici. Naopak šikovný psovod s orlím zrakem, bystrou hlavou a pevnou rukou (při míření a střelbě) může pejskovi leccos vylepšit. Ale co je nejdůležitější, je u toho obrovská legrace, správný sportovní zápal a dravá soutěživost.

 

Frýdlantský řetěz

I tento závod má již letitou tradici. V letošním roce (2007) pořádáme již 11. ročník. Toto kynologické klání je otevřené všem zájemcům. Soutěží se v kategoriích ZM, ZVV1, ZVV2 a nově ZZO. Závod hodnotí svazoví rozhodčí. Podmínkou účasti je zaplacení startovného a platné očkování psa.

 

Frýdlantská stopa

Uzavřený podzimní závod klubu, ve kterém naši psovodi prověří své miláčky ve dvou disciplínách. Ve stopování a poslušnosti. Vypsané kategorie jsou ZM, ZVV1 a ZVV2. Stejně, jako v případě Memoriálu J. Kaštovského jde u tohoto závodu hlavně o setkání všech členů klubu, kteří své psy cvičí v různých skupinách a někdy se díky rozdílným výcvikovým dnům nebo svém vytížení nemají možnost potkat.