Domů • AKTUALITY • AKCE 2015 • O KLUBU • VEDENÍ KLUBU • POPLATKY/VÝCVIK • ČTYŘNOZÍ ČLENOVÉ KLUBU • INFO O AKCÍCH • BESKYDSKÝ STOPAŘSKÝ SPECIÁL • BESKYDSKÝ VOŘÍŠEK • NAŠI NEJLEPŠÍ • FOTOGALERIE • SPONZOŘI • ODKAZY • KONTAKT • NAPIŠTE NÁM

 

Beskydský stopařský speciál - 2. ročník 2013

Ve dnech5.-6.10.2013 proběhl na našem cvičáku 2. ročník závodu „Beskydský stopařský speciál“. Tentokrát jsme závod zorganizovali na dva dny pro kategorii IPO-FH a v sobotu pro kategorii ZPS1.

Celkem se závodu zúčastnilo 22 závodníků ve dvou kategoriích. Kategorii ZPS1 posuzovali manželé Hruškovi. V kategorii IPO-FH se o posuzování podělili rozhodčí Jaroslav Hodek a slovenský rozhodčí Rudolf Danek.

Letos k nám přijeli jak staří známí z prvního ročníku, tak i někteří noví závodníci. Myslím, že zajímavé na tomto letošním závodu bylo, že se mohli utkat v terénech na stopách opět závodníci nejen z Moravy a Čech, ale i z Polska a nově i ze Slovenska. Přátelská atmosféra mezi závodníky, kteří si navzájem fandili a vyměňovali své zkušenosti a názory co se týká stopařiny, byla umocněna společenským večerem na cvičáku, kde nám k poslechu i tanci zahrála hudební skupina Mirabel. Myslím si, že se i letošní ročník stopařského závodu vydařil a snad všichni závodníci odjeli spokojeni jak s vlastními výkony v závodu, tak i co se týká jeho průběhu.

  

V kategorii ZPS1 letos vyhrála Zlatuše Zajíčková ze ZKO Ratiboř s celkovým počtem 109 bodů ze 120 možných (100 bodů za stopu, 20 bodů za aporty). Na druhém místě se umístil Miroslav Pospíšil ze ZKO Cvikov (96 bodů) a třetí místo obsadila MarzenaGalczynska z Polska (rovněž 96 bodů). O umístění na druhém a třetím místě rozhodlo lepší bodové ohodnocení za stopu u Mirka Pospíšila (89 b.).

Kategorie IPO-FH byla rozdělena do dvou skupin po 6 závodnících, kteří zvedali stopy na dvou různých terénech (tráva a hlína), které pokládali různí kladeči a posuzovali je dva rozhodčí, přesně tak, jak je vyžadováno mezinárodním zkušebním řádem IPO. Stopy na hlíně se kladly v okolí obce Staříč a stopy na trávě se kladly na prostorných loukách v obci Kozlovice, které jsou lemovány okolními beskydskými vrcholy jako Lysá hora, Smrk, Ondřejník a další. Takže se závodníci mohli pokochat ne jen práci psů na stopách, ale i malebnou okolní horskou krajinou. Asi největší radost v této kategorii měl Miroslav Pospíšil, který vystoupal na pomyslné bedně na metu nejvyšší s celkovým počtem 191 bodů (96, 95) a odvezl si od nás mimo jiné i putovní pohár. Na druhém místě skončil vítěz minulého ročníku Jiří Lasík, který obdržel od rozhodčích celkové hodnocení 179 bodů (95, 84). Krásné třetí místo pak obsadila jako minulý ročník reprezentantka našeho klubu Saša Dobrovičová se svojí kokršpanělkou Britkou – 170 bodů (79, 91). U této kategorie bych se ještě rád zmínil o mladičké závodnici Lucince Pustějovské, která ve svých deseti letech dosáhla na dospěláckých závodech na 8. místo z dvanácti zúčastněných a nechala za sebou i mnohem zkušenější stopařeJ. Před jejím heroickým výkonem a nesmírným klidem na stopě smekám a obdivuji jiJ.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo přispěl svým dílem k bezproblémovému průběhu tohoto závodu. Mé velké díky zaslouží hlavně zkušení kladeči, kteří pokládali stopy s velkým citem a přehledem. Děkuji rovněž rozhodčím za korektní posuzování stop. Nesmím rovněž zapomenout poděkovat spolupracující organizaci ZKO Kozlovice a jejímu předsedovi Josefu Němcovi za zajištění terénu v Kozlovicích a pomoc v průběhu závodu, dále pak obcím Staříč, Kozlovice, Metylovice a Frýdlant nad Ostravicí a mysliveckým sdružením ve Staříči, Metylovicích a Kozlovicích za jejich vstřícnost a podporu. Dále pak firmě SOK Paskov za využití místní komunikace k dopravě na terény a dalším.

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat našim sponzorům, bez kterých se taková akce dá uspořádat jen velice těžko, jmenovitě pak firmám Huisman, HK Metalex, Dogs4me, Makro, Machač, Juko, Baterie Centrum, Penam, Carbols Corporation Dobrá, Penam, Jaroslavu Dorotíkovi a městu Frýdlantu nad Ostravicí.

Těším se na třetí ročník tohoto závodu a další spolupráci.

Za organizační tým Zbyněk Novák

Výsledky: IPO-FH a ZPS1, Fotogalerie: ZDE

NAPSALI O NÁS

 

Beskydský stopařský speciál - 1. ročník 2012

Dne 8.9.2012 proběhl na našem cvičáku 1. ročník závodu „Beskydský stopařský speciál“. Dovolte, abych k tomuto novému závodu napsal pár vět a svých postřehů, které si myslím stojí za zmínku.

Závod byl rozdělen do dvou kategorií, a to podle stop ZPS1 a FH2. V obou kategoriích se mohlo zúčastnit 10 závodníků a až na jediné volné místo v kat. FH2 byly tyto kategorie naplněny. Jak je vidět, zájem o čistě stopařský závod je mezi pejskaři velký a to mě osobně velice těší. Pravidelně jezdím na stopařské závody po zemích českých i moravských, ale mám pocit, že jich u nás není tolik, kolik bychom si my zarputilí stopaři přáli. Je pro mě svátkem, když se párkrát za rok přihlásím a jedu na takové kvalitní závody jako jsou např. policejní stopařský přebor v Novém Malíně, Memoriál Jardy Hnízdila ve Třech Sekerách, či stopařský závod O pohár vet. kliniky Mediped ve Zlíně a další, které mají už svojí tradici. Proto jsem se rozhodl za podpory svých kamarádů stopařů rozjet podobnou stopařskou tradici i v našem kynologickém klubu. Od nápadu k realizaci uteklo pár měsíců a náš závod je na světě a doufám, že se začlení mezi již zmiňované vyhlášené stopařské závody.Ale abych se vrátil k samotnému závodu. Závodníci v kategorii ZPS1 se mohli se svými psy předvést na travnatých terénech, takže podmínky měli optimální a tomu i odpovídalo celkem vysoké bodové ohodnocení jednotlivých stop. V této kategorii proběhla i doplňková disciplína a to aport volný a netradiční aport volný.

kategorii ZPS1, kterou posuzoval rozhodčí František Beneš, se na 1. místě umístil člen našeho klubu Petr Czekaj s fenou Connie (celkem 115 bodů ze 120 možných), 2. místo obsadil Dariusz Kowalski a fena Javelin z Polska (114 b.)a cenu za třetí místo získal Josef Urbánek se psem Exem z Dětmarovic (113 b.).

Stopy v kategorii FH2, které posuzoval rozhodčí Ing. Jiří Radovesnický, byly položeny na suché hlíně, což je už terén pro opravdové stopaře, kde si mohli psovodi ověřit výkonnost svých psů. Ale i zde byly výsledky většiny závodníků na výborné úrovni. 1. místo obsadil Jiří Lasík se psem Healem ze ZKO Moravská brána (96 bodů ze 100 možných), na druhém místě skončil polský reprezentant Daniel Szydlo se psem Cyrilem (92 b.) a pěkné třetí místo získala zástupkyně našeho klubu Saša Dobrovičová s fenkou Britou (91 b.). Všichni závodníci, kteří se umístili na stupních vítězů obdrželi poháry a věcné ceny. Vítěz kategorie FH2 Jirka Lasík si od nás navíc odvezl putovní pohár Beskydského stopařského speciálu.Vzhledem k účasti třech polských závodníků by se mohl tento závod pasovat se vší mou neskromností na „ mezinárodní stopařský závod“J. Ale vážně…..jsem moc rád, že k nám polští závodníci přijeli a mohli si tak poměřit své kvality a výkony svých psů na stopách s českými stopaři a jejich psy a navzájem si vyměnit své zkušenosti. 

            Závěrem bych chtěl poděkovat všem závodníkům za jejich účast na našich závodech, za jejich sportovní vystupování, pánům rozhodčím za jejich profesionální posuzování, kladečům stop za jejich obětavou a myslím, že opravdu kvalitní práci, která byla zhodnocena dosaženými výsledky závodníků na stopách a celému organizačnímu týmu za jejich výbornou práci a za hladký a bezproblémový průběh celého závodu. Rovněž bych rád poděkoval mysliveckému sdružení v Metylovicích a na Staříči a majitelům pozemků, které jsme s jejich laskavým svolením mohli využít k závodům.V neposlední řadě bych rovněž velice rád poděkoval našim sponzorům, bez kterých bychom jen stěží mohli tyto závody realizovat. Děkuji městu Frýdlantu nad Ostravicí, firmám Arcelor Mittal Ostrava, Huisman, Kofing, Makro, Onimex – Morávia, Baterie Centrum Ostrava, prodejně krmiv Dvořáková – Baška, dále pak výrobci kynologických potřeb Dogs4me, uzenářství Carbol’s Corp. – Dobrá a panu Dorotíkovi.

            První ročník stopařského závodu máme zdárně za sebou, gratuluji ještě jednou všem závodníkům k jejich výsledkům a již teď se těším s Vámi všemi za rok zase nashledanou. Zbyněk Novák, organizátor a vedoucí závodu

Výsledky: FH2 a ZPS1, Fotogalerie: FH2, ZPS1

NAPSALI O NÁS