POPLATKY/VÝCVIK
Domů • AKTUALITY • AKCE 2015 • O KLUBU • VEDENÍ KLUBU • POPLATKY/VÝCVIK • ČTYŘNOZÍ ČLENOVÉ KLUBU • INFO O AKCÍCH • BESKYDSKÝ STOPAŘSKÝ SPECIÁL • BESKYDSKÝ VOŘÍŠEK • NAŠI NEJLEPŠÍ • FOTOGALERIE • SPONZOŘI • ODKAZY • KONTAKT • NAPIŠTE NÁM

 

 

    Základní výcvik (3 měsíce)                     1000,- Kč (absolvování je nedílnou podmínkou pro přijetí za člena klubu)

    Kurz pro mírně pokročilé (3 měsíce)      1000,- Kč (navazuje na základní kurz)   

      

    Roční členský příspěvek                      1000,- Kč  člen bez psa nebo s jedním psem

                                                                                 1200,- Kč  člen se dvěma a více psy

                                                                                   700,- Kč  mládež bez omezení počtu psů

    Pro rok 2013, 2014, 2015 a 2016 je zaveden mimořádný příspěvek člena klubu ve výši 500Kč k platbě ročního členského příspěvku.

    Poplatek za hostování                     200 Kč měsíční nebo 2 000 Kč roční

    Brigádnický poplatek                    1000,- Kč/rok (záloha, v případě odpracování 20 brig. hodin v roce se převádí do následujícího roku)

    Poplatek za odkládací box             300,- Kč/rok

    Ceny pronájmů ploch a klubovny po individuální domluvě s předsedou klubu p. Daliborem Chamrádem.

Od 1. 1. 2009 vstupuje v platnost úprava poplatku za brigádnické hodiny, který se zvyšuje na 1000,-Kč. V případě odpracování 20 brigádnických hodin se poplatek bude převádět do následujícího roku. Pokud člen odpracuje nižší počet hodin, musí doplatit 50,- Kč za každou neodpracovanou hodinu. Tento poplatek se bude vybírat společně se členským příspěvkem a platí v plné výši pro všechny členy. Poplatku jsou zproštěni pouze členové ZKO, kteří neprovádí v daném roce výcvik psa.

Členské příspěvky a zálohu na brigády je nutno uhradit do 31.12. , tzn. vždy dopředu pro následující rok, jinak bude ukončeno členství v ZKO.

Od 2. pololetí 2008 se vybírá poplatek 250,-Kč při přihlášení se na zkoušky ihned po vyhlášení termínu zkoušek. V případě nenastoupení na zkoušku poplatek propadá ve prospěch organizace. Poplatek se vrací v případě prokazatelného onemocnění psa nebo psovoda, háraní se za nemoc nepovažuje.
 

Brigádnické hodiny je možno vykonávat kdykoliv po domluvě s vedoucím výcvikové skupiny v den brigády, příp. po domluvě s předsedou klubu. Odpracované hodiny a činnost budou evidovány všem členům na nástěnce ZKO.

Výcvikové dny:

pro členy klubu                     středa    16.00 - ???        výcvik obran (Cviček, Kurtin )

                                              čtvrtek   14.00 - 20.00    skupina pokročilí (Novák)

                                              sobota      9.00 - 14.00    skupina pokročilí (Novák, Cviček)

                                              sobota    17.00 - 18.30    skupina začátečníci a mírně pokročilí (Doupalovi, Volná, Gavlasová)

                                              neděle      9.00 - 15.00    skupina pokročilí (Michna, Chamrád)

                                                      (v prac. dny dle dohody s výcvikáři)

zájemci o základní výcvik    sobota 14.30 - 16 (období zimního času), 17 - 18.30 od 19.5.

- zájemci o základní výcvik se mohou přijít domluvit přímo na cvičiště

- podmínkou pro přijetí je platné očkování, nutno doložit očkovacím průkazem

Obedience

jedná se o poslušnost, oddanost, ovladatelnost. Cílem výcviku je naučit psa vykonávat určené cviky definovaným způsobem. Důraz se klade na vztah mezi psem a psovodem, preciznost provedení cviků, ochotu psa radostně plnit povely psovoda. Je nutné brát ohled na tělesné dispozice a plemennou příslušnost psa. Počet kurzistů je omezen.

Bližší informace k obedienci podá  K. Vojkovská 607 965 647